TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NGHỆ AN NĂM 2016, 2015


 

 
 

Tra trực tuyến trên tracuudiemthi.edu.vn

Ghi chú: Điểm thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2015, 2014 liên tục được cập nhật trên tracuudiemthi.edu.vn phục vụ cho việc tra cứu điểm thi lớp vào 10 Nghệ An 2015, 2014 online/ trực tuyến.

Đã có 44 tỉnh/ TP công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2016

 
Tìm tỉnh/ TP:
Họ tên hoặc SBD:

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 
 

Thủ khoa tuyển sinh vào lớp 10 Nghệ An - 29 năm 2016

Xếp hạng SBD Trường Họ và tên Ngày sinh Tổng điểm Tổng tất cả
1 1073 Chuyên ĐH Vinh Đinh Khánh Ly 07/04/2001 36 36
2 1014 Chuyên ĐH Vinh Lê Đình Hiếu 15/03/2001
3 928 Chuyên ĐH Vinh Phan Đức An 26/04/2001 35 35
4 1154 Chuyên ĐH Vinh Nguyễn Minh Thảo 26/10/2001 35 35
5 426 Chuyên ĐH Vinh Đinh Thị Thanh Tú 05/10/2001
6 1044 Chuyên ĐH Vinh Nguyễn Thị Gia Khánh 19/03/2001
7 1047 Chuyên ĐH Vinh Lê Đình Khoa 14/12/2001
8 166 Chuyên ĐH Vinh Phạm Ngọc Huyền 20/01/2001 34.25 34.25
9 68 Chuyên ĐH Vinh Trần Khánh Chi 26/09/2001 34.25 34.25
10 148 Chuyên ĐH Vinh Phan Tùng Hưng 07/01/2001

Bình luận:

Các trường THPT ở Nghệ An - 29

STTMã trường THPTTên trường THPT
1002Thpt Huỳnh Thúc Kháng
2003Thpt Hà Huy Tập
3004Thpt Lê Viết Thuật
4005Thpt Dl Nguyễn Trường Tộ
5006Thpt Chuyên Phan Bội Châu
6007Chuyên Toán Đh Vinh
7008Thpt Dtnt Tỉnh
8009Thpt Dl Lê Quí Đôn
9010Thpt Dl Nguyễn Huệ
10011Thpt Dl Her Man
11012Thpt Dl Hữu Nguyễnị
12014Thpt Tx Cửa lò
13016Thpt Quỳ Châu
14017Thpt Quỳ Hợp 2
15018Thpt Quỳ Hợp 1
16020Thpt Dl Sông Hiếu
17021Thpt Đông Hiếu
18023Thpt Thái Hoà
19024Thpt 1-5
20025Thpt Tây Hiếu Nghĩa Đàn
21026Thpt Cờ Đỏ
22027Thpt Dl Bắc Quỳnh Lưu
23029Thpt Quỳnh Lưu 1
24030Thpt Quỳnh Lưu 2
25031Thpt Quỳnh Lưu 3
26032Thpt Quỳnh Lưu 4
27033Thpt Nguyễn Đức Mậu
28034Thpt Hoàng Mai
29035Thpt Dl Cù Chính Lan
30037Thpt Kỳ Sơn
31039Thpt Tương Dương 1
32040Thpt Tương Dương 2
33042Thpt Con Cuông
34043Thpt Mường Quạ
35044Thpt Tân Kỳ
36045Thpt Dtnt Tân Kỳ
37047Thpt Tân Kỳ 3
38048Thpt Yên Thành 2
39049Thpt Phan Thúc Trực
40050Thpt Bắc Yên Thành
41051Thpt Dl Lê Doãn Nhã
42052Thpt Yên Thành 3
43054Thpt Phan Đăng Lưu
44055Thpt Diễn Châu 2
45056Thpt Diễn Châu 3
46057Thpt Diễn Châu 4
47058Thpt Dl Nguyễn Văn Tố
48059Thpt Dl Nguyễn Trí Hoà
49061Thpt Nguyễn Xuân Ôn
50062Thpt Diễn Châu 5
51063Thpt Anh Sơn 3
52064Thpt Anh Sơn 1
53065Thpt Anh Sơn 2
54067Thpt Đô Lương 3
55068Thpt Đô Lương 1
56069Thpt Đô Lương 2
57071Thpt Dl Đô Lương 1
58072Thpt Dl Đô Lương 2
59073Thpt Thanh Chương 3
60074Thpt Nguyễn Sỹ Sách
61075Thpt Đặng Thúc Hứa
62076Thpt Bán công Thanh Chương + Tt GDTX Thanh Chương
63078Thpt Thanh Chương 1
64079Thpt Đang Thai Mai
65080Thpt Nguyễni Lộc 3
66081Thpt Nguyễni Lộc 1
67082Thpt Nguyễni Lộc 2
68084Thpt Dl Nguyễni Lộc
69085Thpt Nguyễni Lộc 4
70087Thpt Nam Đàn 1
71088Thpt Nam Đàn 2
72089Thpt Kim Liên
73090Thpt Dl Sào Nam
74092Thpt Lê Hồng Phong
75093Thpt Phạm Hồng Thái
76094Thpt Thái Lão
77095Thpt Đinh Bạt Tụy
78097Thpt Quế Phong
79098Thpt Dl Nguyễn Trãi
80099Thpt Bán công Cửa Lò
81100Thpt Dl Trần Đình Phong
82101Thpt Dtnt Quỳ Hợp
83102Thpt Dl Lý Tự Trọng
84103Thpt Dl Quang Trung
85104Tt GDTX Vinh
86105Tt GDTX Cửa Lò
87106Tt GDTX Quỳ Châu
88107Tt GDTX Quỳ Hợp
89108Tt GDTX Nghĩa Đàn
90109Tt GDTX Quỳnh Lưu
91110Tt GDTX Kỳ Sơn
92111Tt GDTX Tương Dương
93112Tt GDTX Con Cuông
94113Tt GDTX Tân Kỳ
95114Tt GDTX Yên Thành
96115Tt GDTX Diễn Châu
97116Tt GDTX Anh Sơn
98117Tt GDTX Đô Lương
99118Tt GDTX Thanh Chương
100119Tt GDTX Nguyễni Lộc
101120Tt GDTX Nam đàn
102121Tt GDTX Hưng Nguyễn
103122Tt GDTX Quế Phong
104123Thpt Bán công Cát ngạn
105124Thpt Tư thục Mai Hắc Đế
106125Thpt Nguyễn Trường Tộ
107126Thpt Nguyễni Lộc 5
108127Thpt Nam yên Thành
109128Thpt Đô Lương 4
110129Thpt Tư Thục Nguyễn Du
111130Trường Quân Sự Qk4
112Q04Trường Quân sự-Qk4


HƯỚNG DẪN TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH NGHỆ AN (MÃ TỈNH: 29) năm 2016, 2015

Điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An 2016, 2015 tại tracuudiemthi.edu.vn được cập nhật ngay sau khi có kết quả điểm thi vào lớp 10 của Nghệ An được gửi lên Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh/ TP

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An 2016, 2015, điểm thi lớp 10 Nghệ An 2016 24h, điểm thi vào cấp 3 Nghệ An - 29 2016, 2015 online/ trực tuyến 24h, điểm thi vào cấp III Nghe An 2016, diem thi vao lop 10 Nghe An nam 2016, 2015 online/ truc tuyen
Xem điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An 2016, 2015, xem điểm thi lớp 10 Nghệ An 24h 2016, xem điểm thi vào cấp 3 Nghệ An - 29 2016, 2015 sớm nhất/ nhanh nhất, xem điểm thi vào lớp 10 2016 Nghệ An online/ trực tuyến 24h, xem diem thi lop 10 2016, 2015 Nghe An, xem diem thi vao cap 3 2016 Nghe An online/ truc tuyen
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An 2016, 2015, tra cứu điểm thi lớp 10 2016, 2015 Nghệ An 24h, Tra cứu điểm thi vào cấp III 2016 Nghệ An - 29 sớm nhất/ nhanh nhất, Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Nghệ An 2016, 2015 online/ trực tuyến 24h, Tra cuu diem thi vao lop 10 Nghe An, tra cuu diem thi vao cap III Nghe An nam 2016 online/ truc tuyen
nghean.edu.vn, nghean.com.vn, nghean.vn, sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Nghệ An
 
 
Nhạc chờ hot nhất tuần
 

Tỉnh Nghệ An (2016)
Điểm thi: Đã có
Điểm chuẩn: Sắp có
Danh sách thủ khoa
Logo Nghệ An - 29 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014