THỦ KHOA VÀO LỚP 10 SÓC TRĂNG NĂM 2016, 2015


 

Danh sách thủ khoa Điểm thi vào lớp 10
 
 

XEM THỦ KHOA VÀO LỚP 10 SÓC TRĂNG NĂM 2016


Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Sóc Trăng

Xếp hạng SBD Trường Họ và tên Ngày sinh Tổng điểm Tổng tất cả Chi tiết
1 010282 Hoàng Diệu Sơn Thanh Trúc My 28/04/2001 Xem
2 010438 Hoàng Diệu Phan Tú San 03/12/2001 Xem
3 030010 Mỹ Xuyên Huỳnh Thị Ngọc Anh 24/10/2001 26.15 26.15 Xem
4 010332 Hoàng Diệu Trịnh Minh Nguyệt 20/10/2000 26.1 26.1 Xem
5 010689 Hoàng Diệu Lâm Yến Duyên 03/12/2001 Xem
6 010744 Hoàng Diệu Võ Quốc Huy 28/08/2001 Xem
7 010715 Hoàng Diệu Lữ Quỳnh Gia Hân 05/08/2001 Xem
8 010662 Hoàng Diệu Nguyễn Trương Thiên Ân 22/12/2001 Xem
9 010221 Hoàng Diệu Mã Lâm Hồng Kỳ 02/12/2001 24.95 24.95 Xem
10 010632 Hoàng Diệu Trịnh Kim Xuân` 26/10/2001 24.85 24.85 Xem
11 010740 Hoàng Diệu Trần Gia Huy 09/05/2001 Xem
12 011018 Hoàng Diệu Lê Thảo Vy 12/08/2001 Xem
13 030402 Mỹ Xuyên Lương Thị Ngọc Trân 22/01/2001 Xem
14 010552 Hoàng Diệu Diệp Mỹ Linh Trâm 24/09/2001 Xem
15 010917 Hoàng Diệu Nguyễn Thảo Quỳnh 02/03/2001 24.4 24.4 Xem
16 010697 Hoàng Diệu Lương Thiên Định 25/05/2001 24.3 24.3 Xem
17 010412 Hoàng Diệu Huỳnh Mỹ Phương 05/04/2001 Xem
18 010482 Hoàng Diệu Giang Thị Thanh Thảo 09/06/2001 Xem
19 010761 Hoàng Diệu Trịnh Bình Khang 27/04/2001 Xem
20 010946 Hoàng Diệu Nguyễn Hoàng Thiện 01/04/2001 Xem
Hệ chuyên
1 000128 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Trương Vĩnh Phước 31/03/2001 45.5 45.5 Xem
2 000010 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Phạm Thị Ngọc Châu 18/05/2001 45.3 45.3 Xem
3 000182 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Lê Khánh Vy 15/06/2001 Xem
4 000094 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Thu Ngân 20/08/2001 Xem
5 000018 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Ngô Quốc Đạt 11/04/2001 Xem
6 000122 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Ngọc Tường Ninh 04/09/2001 Xem
7 000255 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Ngô Trúc Tường Vy 16/03/2001 41.35 41.35 Xem
8 000323 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Trần Quang Phú 08/12/2001 41.05 41.05 Xem
9 000076 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Trần Tấn Lộc 15/04/2001 Xem
10 000059 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Phan Vĩnh Khang 08/11/2001 Xem
11 000313 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Phạm Như Thảo Ngọc 15/10/2004 Xem
12 000314 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nguyễn Kỷ Nguyên 05/04/2001 Xem
13 000102 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Lê Bội Ngọc 01/09/2001 40.15 40.15 Xem
14 000341 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Vương Chu Minh Trang 20/10/2001 39.6 39.6 Xem
15 000514 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Lê Đỗ Quốc Khang 16/07/2001 Xem
16 000550 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Đỗ Tiến Sĩ 09/11/2001 Xem
17 000577 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Trần Thúy Đan Vy 06/03/2001 Xem
18 000308 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Trần Triệu Ngân 10/07/2001 Xem
19 000332 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Ngô Hồng Thảo 29/04/2001 38.9 38.9 Xem
20 000488 Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Võ Phúc Bình 29/01/2001 38.8 38.8 Xem

Về trang chủ tra điểm thi vào lớp 10 năm 2016

 


GHI CHÚ DS THỦ KHOA VÀO LỚP 10 TỈNH SÓC TRĂNG

Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Sóc Trăng 2016, 2015 tại tracuudiemthi.edu.vn được cập nhật ngay sau khi có kết quả điểm thi vào lớp 10 của các tỉnh/ TP được gửi lên Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh/ TP

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Sóc Trăng 2016, 2015, điểm thủ khoa vào cấp 3 Sóc Trăng - 59 2016, xem diem thu khoa vao lop 10 Soc Trang năm 2016, thu khoa vao cap 3 - cap III Tỉnh Sóc Trăng (Mã tỉnh: 59) 2016, 2015
Tra danh sách thủ khoa vào lớp 10 Sóc Trăng năm 2016, 2015, tra diem thu khoa vao lop 10 Soc Trang 2016, 2015
 
 
Nhạc chờ hot nhất tuần
 

Tỉnh Sóc Trăng (2016)
Điểm thi: Đã có
Điểm chuẩn: Sắp có
Tra cứu điểm thi
Logo Sóc Trăng - 59 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014