THỦ KHOA VÀO LỚP 10 LAI CHÂU NĂM 2016, 2015


 

Danh sách thủ khoa Điểm thi vào lớp 10
 
 

XEM THỦ KHOA VÀO LỚP 10 LAI CHÂU NĂM 2016


Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Lai Châu

Xếp hạng SBD Trường Họ và tên Ngày sinh Tổng điểm Tổng tất cả Chi tiết
Hệ chuyên
1 001041 Chuyên Lê Quý Đôn Đào Việt Tân 25/10/2001 Xem
2 004030 Chuyên Lê Quý Đôn Đoàn Thị Cẩm Lý 14/10/2001 30.75 30.75 Xem
3 001030 Chuyên Lê Quý Đôn Lê Hạnh Nguyên 07/10/2001 30.5 30.5 Xem
4 004052 Chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Thu Trang 04/05/2001 Xem
5 002015 Chuyên Lê Quý Đôn Phan Trường Giang 10/08/2001 30 30 Xem
6 001035 Chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Ngọc Quang 17/12/2001 Xem
7 001013 Chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Mai Hiên 13/11/2001 29 29 Xem
8 003032 Chuyên Lê Quý Đôn Trần Minh Phương 25/09/2001 Xem
9 001031 Chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24/01/2001 Xem
10 002007 Chuyên Lê Quý Đôn Phạm Trung Dũng 15/02/2001 28 28 Xem
11 001011 Chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Minh Hằng 02/03/2001 27.75 27.75 Xem
12 002012 Chuyên Lê Quý Đôn Đinh Hoàng Giang 29/06/2001 27.75 27.75 Xem
13 001047 Chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Quỳnh Trang 25/04/2001 Xem
14 003004 Chuyên Lê Quý Đôn Ngô Tuấn Anh 19/10/2001 Xem
15 002009 Chuyên Lê Quý Đôn Vũ Thị Thùy Dương 24/02/2001 Xem
16 001027 Chuyên Lê Quý Đôn Trần Hoàng Liên 27/09/2001 Xem
17 001029 Chuyên Lê Quý Đôn Trần Phương Linh 30/10/2001 27.25 27.25 Xem
18 004048 Chuyên Lê Quý Đôn Lê Thị Thư 08/12/2001 27.25 27.25 Xem
19 003039 Chuyên Lê Quý Đôn Đoàn Thị Trang Thơ 14/07/2001 Xem
20 001046 Chuyên Lê Quý Đôn Lô Anh Thơ 14/12/2001 Xem

Về trang chủ tra điểm thi vào lớp 10 năm 2016

 


GHI CHÚ DS THỦ KHOA VÀO LỚP 10 TỈNH LAI CHÂU

Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Lai Châu 2016, 2015 tại tracuudiemthi.edu.vn được cập nhật ngay sau khi có kết quả điểm thi vào lớp 10 của các tỉnh/ TP được gửi lên Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh/ TP

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Lai Châu 2016, 2015, điểm thủ khoa vào cấp 3 Lai Châu - 07 2016, xem diem thu khoa vao lop 10 Lai Chau năm 2016, thu khoa vao cap 3 - cap III Tỉnh Lai Châu (Mã tỉnh: 07) 2016, 2015
Tra danh sách thủ khoa vào lớp 10 Lai Châu năm 2016, 2015, tra diem thu khoa vao lop 10 Lai Chau 2016, 2015
 
 
Nhạc chờ hot nhất tuần
 

Tỉnh Lai Châu (2016)
Điểm thi: Đã có
Điểm chuẩn: Sắp có
Tra cứu điểm thi
Logo Lai Châu - 07 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014