DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT Ở THANH HÓA - 028


 

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh/ TP sắp có điểm
 
 
Dưới đây là danh sách các trường THPT tại Thanh Hóa - 028 được sắp xếp theo mã trường THPT.
STTMã trường THPTTên trường THPT
1001Thpt Đào Duy Từ
2002Thpt Hàm Rồng
3003Thpt Bán công Nguyễn Trãi
4004Thpt Bán công Tô Hiến Thành
5005Thpt Dl Trần Xuân Soạn
6006Thpt Dl Lý Thường Kiệt
7007Thpt Dl Đào Duy Anh
8008Tt GDTX-Dn Tp Thanh Hoá
9009Thpt Bỉm Sơn
10010Thpt Bán công Lê Hồng Phong
11011Tt GDTX-Dn Tx Bỉm Sơn
12012Thpt Sầm Sơn
13013Thpt Bán công Nguyễn Thị Lợi
14014Tt GDTX-Dn Sầm Sơn
15015Thpt Quan Hoá
16016Tt GDTX-Dn Quan Hoá
17017Thpt Quan Sơn
18018Tt GDTX-Dn Quan Sơn
19019Thpt Mường Lát
20020Tt GDTX-Dn Mường Lát
21021Thpt Bá Thước
22022Thpt Hà Văn Mao
23023Tt GDTX-Dn Bá Thước
24024Thpt Cầm Bá Thước
25025Thpt Thường Xuân 2
26026Tt GDTX-Dn Thường Xuân
27027Thpt Như Xuân
28028Tt GDTX-Dn Như Xuân
29029Thpt Như Thanh
30030Thpt Như Thanh 2
31031Tt GDTX-Dn Như Thanh
32032Thpt Lang Chánh
33033Tt GDTX-Dn Lang Chánh
34034Thpt Nguyễnc Lặc
35035Thpt Lê Lai
36036Tt GDTX-Dn Nguyễnc Lặc
37037Thpt Thạch Thành 1
38038Thpt Thạch Thành 2
39039Thpt Thạch Thành 3
40040Tt GDTX-Dn Thạch Thành
41041Thpt Cẩm Thuổ 1
42042Thpt Cẩm Thuổ 2
43043Thpt Cẩm Thuổ 3
44044Tt GDTX-Dn Cẩm Thuổ
45045Thpt Lê Lợi
46046Thpt Lê Hoàn
47047Thpt Lam Kinh
48048Thpt Thọ Xuân 4
49049Thpt Bán công Lê Văn Linh
50050Thpt Bán công Thọ Xuân
51051Tt GDTX-Dn Thọ Xuân
52052Thpt Vĩnh Lộc
53053Thpt Tống Duy Tân
54054Thpt Bán công Trần Khát Chân
55055Tt GDTX-Dn Vĩnh Lộc
56056Thpt Thiệu Hoá
57057Thpt Nguyễn Quán Nho
58058Thpt Lê Văn Hưu
59059Thpt Bán công Dương Đình Nguyễnệ
60060Tt GDTX-Dn Thiệu Hoá
61061Thpt Triệu Sơn 1
62062Thpt Triệu Sơn 2
63063Thpt Triệu Sơn 3
64064Thpt Triệu Sơn 4
65065Thpt Bán công Triệu Sơn
66066Thpt Bán công Triệu Sơn 2
67067Thpt Dl Triệu Sơn
68068Tt GDTX-Dn Triệu Sơn
69069Thpt Nông Cống 1
70070Thpt Nông Cống 2
71071Thpt Nông Cống 3
72072Thpt Nông Cống 4
73073Thpt Bán công Nông Cống
74074Tt GDTX-Dn Nông Cống
75075Thpt Đông Sơn 1
76076Thpt Đông Sơn 2
77077Thpt Bán công Nguyễn Mộng Tuân
78078Tt GDTX-Dn Đông Sơn
79079Thpt Hà Trung
80080Thpt Hoàng Lệ Kha
81081Thpt Bán công Hà Trung
82082Tt GDTX-Dn Hà Trung
83083Thpt Lương Đắc Bằng
84084Thpt Hoằng Hoá 2
85085Thpt Hoằng Hoá 3
86086Thpt Hoằng Hoá 4
87087Thpt Bán công Lưu Đình Chất
88088Thpt Bán công Lê Viết Tạo
89089Tt GDTX-Dn Hoằng Hoá
90090Thpt Ba Đình
91091Thpt Mai Anh Tuấn
92092Thpt Bán công Trần Phú
93093Tt GDTX-Dn Nguyễn Sơn
94094Thpt Hậu Lộc 1
95095Thpt Hậu Lậc 2
96096Thpt Đinh Chương Dương
97097Tt GDTX-Dn Hậu Lộc
98098Thpt Quảng Xương 1
99099Thpt Quảng Xương 2
100100Thpt Quảng Xương 3
101101Thpt Quảng Xương 4
102102Thpt Bán công Nguyễn Xuân Nguyễn
103103Thpt Bán công Đặng Thai Mai
104104Tt GDTX-Dn Quảng Xương
105105Thpt Tĩnh Gia 1
106106Thpt Tĩnh Gia 2
107107Thpt Tĩnh Gia 3
108108Thpt Bán công Tĩnh Gia
109109Tt GDTX-Dn Tĩnh Gia
110110Thpt Yên Định 1
111111Thpt Yên Định 2
112112Thpt Yên Định 3
113113Thpt Thống Nhất
114114Thpt Bán công Trần Ân Chiêm
115115Thpt Bán công Hà Tông Huân
116116Tt GDTX-Dn Yên Định
117117Thpt Dân Tộc Nội trú Tỉnh Th
118118Thpt Chuyên Lam Sơn
119119Tt GDTX-Dn Tỉnh Thanh Hoá
120120Thpt Hậu Lộc 3
121121Thpt Hậu Lộc 4
122122Thpt Bá Thước 3
123123Thpt Bắc Sơn
124124Thpt Tư thục Nông cống
125125Thpt Dl Đông Sơn
126126Thpt Bán công Nguyễn Sơn
127127Thpt Dl Nguyễn Huệ
128128Thpt Bán công 2 Tĩnh Gia
129129Thpt Thạch Thành 4
130130Thpt Như Xuân 2
131O52Thpt Vĩnh Lộc

 


HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT Ở THANH HÓA - 028

Danh sách các trường THPT đẳng tại Thanh Hóa - 028 liên tục được cập nhật các thông tin về điểm thi, điểm chuẩn, thông tin tuyển sinh, mã trường...

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem Danh sách các trường THPT tại Thanh Hóa - 028, danh sách các trường THPT o Thanh Hóa - 028
Xem Danh sach cac truong THPT tai Thanh Hoa - 028, danh sach cac truong THPT o Thanh Hoa - 028
 
 
Nhạc chờ hot nhất tuần
 

 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014