DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT Ở NGHỆ AN - 029


 

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh/ TP sắp có điểm
 
 
Dưới đây là danh sách các trường THPT tại Nghệ An - 029 được sắp xếp theo mã trường THPT.
STTMã trường THPTTên trường THPT
1002Thpt Huỳnh Thúc Kháng
2003Thpt Hà Huy Tập
3004Thpt Lê Viết Thuật
4005Thpt Dl Nguyễn Trường Tộ
5006Thpt Chuyên Phan Bội Châu
6007Chuyên Toán Đh Vinh
7008Thpt Dtnt Tỉnh
8009Thpt Dl Lê Quí Đôn
9010Thpt Dl Nguyễn Huệ
10011Thpt Dl Her Man
11012Thpt Dl Hữu Nguyễnị
12014Thpt Tx Cửa lò
13016Thpt Quỳ Châu
14017Thpt Quỳ Hợp 2
15018Thpt Quỳ Hợp 1
16020Thpt Dl Sông Hiếu
17021Thpt Đông Hiếu
18023Thpt Thái Hoà
19024Thpt 1-5
20025Thpt Tây Hiếu Nghĩa Đàn
21026Thpt Cờ Đỏ
22027Thpt Dl Bắc Quỳnh Lưu
23029Thpt Quỳnh Lưu 1
24030Thpt Quỳnh Lưu 2
25031Thpt Quỳnh Lưu 3
26032Thpt Quỳnh Lưu 4
27033Thpt Nguyễn Đức Mậu
28034Thpt Hoàng Mai
29035Thpt Dl Cù Chính Lan
30037Thpt Kỳ Sơn
31039Thpt Tương Dương 1
32040Thpt Tương Dương 2
33042Thpt Con Cuông
34043Thpt Mường Quạ
35044Thpt Tân Kỳ
36045Thpt Dtnt Tân Kỳ
37047Thpt Tân Kỳ 3
38048Thpt Yên Thành 2
39049Thpt Phan Thúc Trực
40050Thpt Bắc Yên Thành
41051Thpt Dl Lê Doãn Nhã
42052Thpt Yên Thành 3
43054Thpt Phan Đăng Lưu
44055Thpt Diễn Châu 2
45056Thpt Diễn Châu 3
46057Thpt Diễn Châu 4
47058Thpt Dl Nguyễn Văn Tố
48059Thpt Dl Nguyễn Trí Hoà
49061Thpt Nguyễn Xuân Ôn
50062Thpt Diễn Châu 5
51063Thpt Anh Sơn 3
52064Thpt Anh Sơn 1
53065Thpt Anh Sơn 2
54067Thpt Đô Lương 3
55068Thpt Đô Lương 1
56069Thpt Đô Lương 2
57071Thpt Dl Đô Lương 1
58072Thpt Dl Đô Lương 2
59073Thpt Thanh Chương 3
60074Thpt Nguyễn Sỹ Sách
61075Thpt Đặng Thúc Hứa
62076Thpt Bán công Thanh Chương + Tt GDTX Thanh Chương
63078Thpt Thanh Chương 1
64079Thpt Đang Thai Mai
65080Thpt Nguyễni Lộc 3
66081Thpt Nguyễni Lộc 1
67082Thpt Nguyễni Lộc 2
68084Thpt Dl Nguyễni Lộc
69085Thpt Nguyễni Lộc 4
70087Thpt Nam Đàn 1
71088Thpt Nam Đàn 2
72089Thpt Kim Liên
73090Thpt Dl Sào Nam
74092Thpt Lê Hồng Phong
75093Thpt Phạm Hồng Thái
76094Thpt Thái Lão
77095Thpt Đinh Bạt Tụy
78097Thpt Quế Phong
79098Thpt Dl Nguyễn Trãi
80099Thpt Bán công Cửa Lò
81100Thpt Dl Trần Đình Phong
82101Thpt Dtnt Quỳ Hợp
83102Thpt Dl Lý Tự Trọng
84103Thpt Dl Quang Trung
85104Tt GDTX Vinh
86105Tt GDTX Cửa Lò
87106Tt GDTX Quỳ Châu
88107Tt GDTX Quỳ Hợp
89108Tt GDTX Nghĩa Đàn
90109Tt GDTX Quỳnh Lưu
91110Tt GDTX Kỳ Sơn
92111Tt GDTX Tương Dương
93112Tt GDTX Con Cuông
94113Tt GDTX Tân Kỳ
95114Tt GDTX Yên Thành
96115Tt GDTX Diễn Châu
97116Tt GDTX Anh Sơn
98117Tt GDTX Đô Lương
99118Tt GDTX Thanh Chương
100119Tt GDTX Nguyễni Lộc
101120Tt GDTX Nam đàn
102121Tt GDTX Hưng Nguyễn
103122Tt GDTX Quế Phong
104123Thpt Bán công Cát ngạn
105124Thpt Tư thục Mai Hắc Đế
106125Thpt Nguyễn Trường Tộ
107126Thpt Nguyễni Lộc 5
108127Thpt Nam yên Thành
109128Thpt Đô Lương 4
110129Thpt Tư Thục Nguyễn Du
111130Trường Quân Sự Qk4
112Q04Trường Quân sự-Qk4

 


HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT Ở NGHỆ AN - 029

Danh sách các trường THPT đẳng tại Nghệ An - 029 liên tục được cập nhật các thông tin về điểm thi, điểm chuẩn, thông tin tuyển sinh, mã trường...

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem Danh sách các trường THPT tại Nghệ An - 029, danh sách các trường THPT o Nghệ An - 029
Xem Danh sach cac truong THPT tai Nghe An - 029, danh sach cac truong THPT o Nghe An - 029
 
 
Nhạc chờ hot nhất tuần
 

 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014