DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT Ở LẠNG SƠN - 010


 

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh/ TP sắp có điểm
 
 
Dưới đây là danh sách các trường THPT tại Lạng Sơn - 010 được sắp xếp theo mã trường THPT.
STTMã trường THPTTên trường THPT
1000Sở Gd-Đt Lạng Sơn+Vãnglai
2001Thpt Việt Bắc
3002Thpt Chu Văn An
4003Thpt Dtnt Tỉnh
5004Ttktth-Hn
6005Tt Gdtx Tỉnh
7006Phòng Gd Tp Lạng Sơn
8007Thpt Nguyễn Thì Sỹ
9008Phòng Gd Tràng Định
10009Thpt Tràng Định
11010Tt GDTX Tràng Định
12011Thpt Bình Độ
13012Phòng Gd Bình Gia
14013Thpt Bình Gia
15014Tt GDTX Bình Gia
16015Thpt Pác Khuông
17016Phòng Gd Văn Lãng
18017Thpt Văn Lãng
19018Tt GDTX Văn Lãng
20019Phòng Gd Bắc Sơn
21020Thpt Bắc Sơn
22021Thpt Vũ Lễ
23022Tt GDTX Bắc Sơn
24023Phòng Gd Văn Quan
25024Thpt Lương Văn Tri
26025Thpt Văn Quan
27026Tt GDTX Văn Quan
28027Phòng Gd Cao Lộc
29028Thpt Đồng Đăng
30029Thpt Cao Lộc
31030Tt GDTX Cao Lộc
32031Phòng Gd Lộc Bình
33032Thpt Lộc Bình
34033Thpt Na Dương
35034Tt GDTX Lộc Bình
36035Phòng Gd Chi Lăng
37036Thpt Chi Lăng
38037Thpt Hoà Bình
39038Tt GDTX Chi Lăng
40039Phòng Gd Đình Lập
41040Thpt Đình Lập
42041Tt GDTX Đình Lập
43042Phòng Gd Hữu Lũng
44043Thpt Hữu Lũng
45044Thpt Vân Nham
46045Thpt Dân lập Hữu Lũng
47046Tt GDTX Hữu Lũng

 


HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT Ở LẠNG SƠN - 010

Danh sách các trường THPT đẳng tại Lạng Sơn - 010 liên tục được cập nhật các thông tin về điểm thi, điểm chuẩn, thông tin tuyển sinh, mã trường...

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem Danh sách các trường THPT tại Lạng Sơn - 010, danh sách các trường THPT o Lạng Sơn - 010
Xem Danh sach cac truong THPT tai Lang Son - 010, danh sach cac truong THPT o Lang Son - 010
 
 
Nhạc chờ hot nhất tuần
 

 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014