Thông tin tuyển sinh
 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG TẠI HÀ NỘI


 

 
Dưới đây là danh sách các trường ĐH- CĐ tại Hà Nội được sắp xếp theo tên trường.
Chú ý: Số trường ĐH- CĐ cũng như các thông tin về điểm thi/ điểm chuẩn/ nguyện vọng 2 được tính theo năm 2014 & liên tục được cập nhật tại tracuudiemthi.edu.vn. Click vào tên trường để tra cứu điểm thi trực tuyến trường đó.
STT
trường
Tên trường Điểm
thi
Điểm
chuẩn
Thông
tin ts
Tỉ lệ chọi
1 CBT Cao đẳng Bách Nghệ Tây Hà
2 CHN Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội
3 D20 Cao đẳng Cộng Đồng Hà Tây
4 CCM Cao đẳng Công Nghệ - Dệt May Thời Trang Hà Nội
5 CNH Cao đẳng Công Nghệ Hà Nội
6 CHK Cao đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội
7 CCI Cao đẳng Công Nghiệp In
8 CEO Cao đẳng Đại Việt
9 CLH Cao đẳng Điện Tử-điện Lạnh Hà Nội
10 CDH Cao đẳng Du Lịch Hà Nội
11 CKN Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Hà Nội
12 CTH Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Thương Mại
13 CCK Cao đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội
14 CTW Cao đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Trung Ương Đã có
15 CCG Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bách Khoa
16 CMH Cao đẳng Múa Việt Nam
17 CNT Cao đẳng Nghệ Thuật Hà Nội
18 CNP Cao đẳng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ
19 C01 Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội
20 C20 Cao đẳng Sư Phạm Hà Tây Đã có
21 CM1 Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương
22 CKH Cao đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội
23 CTV Cao đẳng Truyền Hình
24 CDT Cao đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị
25 CXH Cao đẳng Xây Dựng Số 1
26 CYZ Cao đẳng Y Tế Hà Nội
27 BKA Đại học Bách Khoa Hà Nội Đã có
28 LDA Đại học Công Đoàn
29 QHI Đại học Công Nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội Đã có
30 GTA Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Đã có
31 DCN Đại học Công Nghiệp Hà Nội
32 VHD Đại học Công Nghiệp Việt - Hung
33 DDN Đại học Đại Nam
34 DDD Đại học Dân Lập Đông Đô Đã có
35 DPD Đại học Dân Lập Phương Đông
36 PVU Đại học Dầu Khí Việt Nam
37 DDL Đại học Điện Lực Đã có
38 DKH Đại học Dược Hà Nội Đã có
39 FPT Đại học Fpt
40 QHS Đại học Giáo Dục - ĐH Quốc Gia Hà Nội Đã có
41 GHA Đại học Giao Thông Vận Tải Đã có
42 NHF Đại học Hà Nội
43 QHT Đại học Khoa Học Tự Nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội Đã có
44 KCN Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
45 QHX Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia Hà Nội Đã có
46 KTA Đại học Kiến Trúc Hà Nội
47 DQK Đại học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội Đã có
48 QHE Đại học Kinh Tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội Đã có
49 DKK Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
50 KHA Đại học Kinh Tế Quốc Dân Đã có
51 LNH Đại học Lâm Nghiệp - Phía Bắc
52 DLX Đại học Lao Động - Xã Hội
53 LPH Đại học Luật Hà Nội
54 MDA Đại học Mỏ Địa Chất
55 MHN Đại học Mở Hà Nội
56 MTC Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
57 MTH Đại học Mỹ Thuật Việt Nam
58 QHF Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội Đã có
59 NTH Đại học Ngoại Thương Đã có
60 NTU Đại học Nguyễn Trãi
61 DNV Đại học Nội Vụ Hà Nội
62 NNH Đại học Nông Nghiệp Hà Nội
63 PCS Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam) Đã có
64 PCH Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy Phía Bắc Đã có
65 DBH Đại học Quốc Tế Bắc Hà Đã có
66 RMI Đại học Quốc Tế Rmit Việt Nam 
67 RHM Đại học Răng - Hàm - Mặt
68 SKD Đại học Sân Khấu Điện Ảnh
69 SPH Đại học Sư Phạm Hà Nội
70 GNT Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
71 TDH Đại học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội
72 FBU Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội
73 DMT Đại học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội
74 DTL Đại học Thăng Long Đã có
75 TDD Đại học Thành Đô
76 DTA Đại học Thành Tây Đã có
77 TMA Đại học Thương Mại
78 TLA Đại học Thuỷ Lợi Đã có
79 DCQ Đại học Tư Thục Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị
80 ZNH Đại học Văn Hoá - Nghệ Thuật Quân Đội - Phía Bắc
81 ZNHC Đại học Văn Hoá - Nghệ Thuật Quân Đội - Phía Bắc (hệ CĐ Dân Sự)
82 ZNHQ Đại học Văn Hoá - Nghệ Thuật Quân Đội - Phía Bắc (hệ CĐ Quân Sự)
83 VHH Đại học Văn Hoá Hà Nội
84 XDA Đại học Xây Dựng Hà Nội
85 YHB Đại học Y Hà Nội
86 YTC Đại học Y Tế Công Cộng
87 NVH Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam Đã có
88 ANH Học viện An Ninh Nhân Dân
89 TGC Học viện Báo Chí - Tuyên Truyền
90 BPH Học viện Biên Phòng - Phía Bắc
91 CSH Học viện Cảnh Sát Nhân Dân
92 HCP Học viện Chính Sách Và Phát Triển Đã có
93 HAH Học viện Chính Trị - Phía Bắc
94 BVH Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Đã có
95 HCH Học viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc)
96 HFH Học viện Hậu Cần - Hệ Dân Sự (phía Bắc)
97 HFS Học viện Hậu Cần - Hệ Dân Sự (thi Phía Nam)
98 HEH Học viện Hậu Cần - Phía Bắc
99 HES Học viện Hậu Cần - Thi Phía Nam
100 DNS Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam)
101 DQH Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân Sự - Phía Bắc Đã có
102 DQS Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân Sự - Thi Phía Nam
103 KQS Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân Sự - Thi Phía Nam
104 KQH Học viện Kĩ Thuật Quân Sự Hệ Quân Sự Phía Bắc Đã có
105 KMA Học viện Kỹ Thuật Mật Mã Đã có
106 NHH Học viện Ngân Hàng
107 HQT Học viện Ngoại Giao
108 KPH Học viện Phòng Không - Không Quân - Kĩ Sư Hàng Không - Thi Ở Phía Bắc
109 KPS Học viện Phòng Không - Không Quân - Kĩ Sư Hàng Không - Thi Ở Phía Nam
110 HVQ Học viện Quản Lí Giáo Dục
111 DYH Học viện Quân Y (dân Sự Phía Bắc) Đã có
112 YQH Học viện Quân Y - Phía Bắc Đã có
113 YQS Học viện Quân Y - Phía Nam Đã có
114 DYS Học viện Quân Y - Phía Nam (dân Sự) Đã có
115 LAS Học viện Sĩ Quan Lục Quân I - Thi Ở Phía Nam
116 HTC Học viện Tài Chính
117 HYD Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
118 NQH Học viện Khoa Học Quân Sự (quân Sự, Thi Ở Phía Bắc)
119 HBT Học viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Đã có
120 DNH Học viện Khoa Học Quân Sự (dân Sự, Thi Ở Phía Bắc)
121 PKH Học viện Phòng Không - Không Quân - Chỉ Huy Tham Mưu (thi Ở Phía Bắc) Đã có
122 PKS Học viện Phòng Không - Không Quân - Chỉ Huy Tham Mưu (thi Ở Phía Nam)
123 QHL Khoa Luật - ĐH Quốc Gia Hà Nội Đã có
124 QHQ Khoa Quốc Tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội
125 QHY Khoa Y Dược - ĐH Quốc Gia Hà Nội Đã có
126 DCH Trường Sĩ Quan Đặc Công - Kv Phía Bắc
127 DCS Trường Sĩ Quan Đặc Công - Kv Phía Nam
128 LAH Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc
129 LBH Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Phía Bắc
130 PBH Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Phía Bắc
131 PBS Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Thi Phía Nam
132 HGH Trường Sĩ Quan Phòng Hoá - Kv Phía Bắc
133 HGS Trường Sĩ Quan Phòng Hoá -thi Kv Phía Nam

 


HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG TẠI HÀ NỘI

Danh sách các trường Đại học- Cao đẳng tại Hà Nội liên tục được cập nhật các thông tin về điểm thi, điểm chuẩn, nguyện vọng 2, thông tin tuyển sinh, mã trường...

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem Danh sách các trường Đại học tại Hà Nội, danh sách các trường ĐH- CĐ Hà Nội
Xem Danh sach cac truong Dai hoc tai Ha Noi, danh sach cac truong DH- CD Ha Noi
 
 
 

 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2013


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ