Thông tin tuyển sinh
 

 

THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2014, 2013


 

 

XEM THỦ KHOA ĐẠI HỌC TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2014

Mã trường: LAH
Trạng thái: Chưa có điểm
Điểm thi Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc năm 2014 hiện chưa có, mời bạn quay lại sau hoặc click vào đây để trở về trang chủ tra điểm thi đại học cao đẳng năm 2014, 2013

NHẬN DANH SÁCH THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC - LAH TỰ ĐỘNG QUA SMS, SOẠN TIN:


DTH TK MãTrường Gửi 8677

Ví dụ: Để nhận danh sách thủ khoa trường LAH
Soạn tin: DTH TK LAH gửi 8677


 


HƯỚNG DẪN XEM THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2014, 2013

Danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2014, 2013 được sắp xếp theo thứ tự thí sinh có điểm tổng (không tính điểm khu vực) cao nhất theo 2 nhóm khối thi là khối A, A1, B, C và các khối khác.

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2014, 2013, điểm thủ khoa TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC 2014, xem diem thi thu khoa Truong Si Quan Luc Quan 1 - Phia Bac 2014, 2013, thu khoa LAH 2014
Tra danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2014, 2013, tra diem thi thu khoa Truong Si Quan Luc Quan 1 - Phia Bac 2014
 
 
 

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC (2014)
Tỉnh/ TP: Hà Nội
Chỉ tiêu: 1118
Thông tin tuyển sinh: Sắp có
Tỉ lệ chọi: Sắp có
Điểm chuẩn: Sắp có

Tra cứu điểm thi
Xếp hạng theo điểm thi (Dự báo đỗ/ trượt)
Nhận điểm chuẩn trường LAH, soạn:
DTH DC LAH gửi 8677


 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2013


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ