Thông tin tuyển sinh
 

 

THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2015, 2014


 

Thủ khoa đại học
 

XEM THỦ KHOA ĐẠI HỌC TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2014

Mã trường: LAH
Trạng thái: Đã có điểm

Danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc

Xếp hạng SBD Họ và tên Khối Ngày sinh Tổng điểm  
1 LAH00325 Hoàng Nghĩa Bính 26 Xem
2 LAH02193 Dương Đức Khải 25.75 Xem
3 LAH00552 Hoàng Mạnh Cường 25.5 Xem
4 LAH04564 Nguyễn Cảnh Trường 25.25 Xem
5 LAH04801 Đào Văn Tùng 25.25 Xem
6 LAH01052 Nguyễn Duy Đạt 25 Xem
7 LAH01578 Lê Đức Hiệp 25 Xem
8 LAH02822 Nguyễn Tài Minh 25 Xem
9 LAH00842 Nguyễn Bá Dũng 24.75 Xem
10 LAH02163 Mai Công Hưởng 24.75 Xem
11 LAH02436 Nguyễn Văn Lân 24.75 Xem
12 LAH02515 Trần Ngọc Linh 24.75 Xem
13 LAH03799 Nguyễn Chính Thành 24.75 Xem
14 LAH04262 Ngô Xuân Tiến 24.75 Xem
15 LAH04435 Đỗ Minh Trí 24.75 Xem

Về trang chủ tra điểm thi đại học 2015, 2014

NHẬN DANH SÁCH THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC - LAH TỰ ĐỘNG QUA SMS, SOẠN TIN:


TMT TK MãTrường Gửi 8677

Ví dụ: Để nhận danh sách thủ khoa trường LAH
Soạn tin: TMT TK LAH gửi 8677


 


HƯỚNG DẪN XEM THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2015, 2014

Danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2015, 2014 được sắp xếp theo thứ tự thí sinh có điểm tổng (không tính điểm khu vực) cao nhất theo 2 nhóm khối thi là khối A, A1, B, C và các khối khác.

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2015, 2014, điểm thủ khoa TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC 2015, xem diem thi thu khoa Truong Si Quan Luc Quan 1 - Phia Bac 2015, 2014, thu khoa LAH 2015
Tra danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2015, 2014, tra diem thi thu khoa Truong Si Quan Luc Quan 1 - Phia Bac 2015
 
 
 

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC (2014)
Tỉnh/ TP: Hà Nội
Chỉ tiêu: 1118
Thông tin tuyển sinh: Sắp có
Tỉ lệ chọi: Sắp có
Điểm chuẩn: Sắp có

Tra cứu điểm thi
Xếp hạng theo điểm thi (Dự báo đỗ/ trượt)
Nhận điểm chuẩn trường LAH, soạn:
TMT DC LAH gửi 8677


 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ