Thông tin tuyển sinh
 

 

THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2013, 2012


 

Thủ khoa đại học
 

XEM THỦ KHOA ĐẠI HỌC TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2013

Mã trường: LAH
Trạng thái: Đã có điểm

Danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc

Xếp hạng SBD Họ và tên Khối Ngày sinh Tổng điểm  
1 LAH02405 Phí Hồng Kiên null 01/11/1995 26 Xem
2 LAH01526 Mai Văn Hải null 29/07/1995 25.25 Xem
3 LAH04940 Nguyễn Tăng Tùng null 11/10/1995 25.25 Xem
4 LAH03557 Đào Văn Sơn null 05/08/1995 25 Xem
5 LAH00274 Lê Trần Bách null 19/09/1995 25 Xem
6 LAH00946 Lương Văn Dương null 13/07/1995 24.75 Xem
7 LAH00965 Nguyễn Phương Tiến Dương null 28/08/1995 24.75 Xem
8 LAH02735 Lê Văn Mạnh null 25/09/1995 24.75 Xem
9 LAH03536 Võ Xuân Sinh null 10/08/1993 24.75 Xem
10 LAH03920 Nguyễn Thế Thái null 24/03/1995 24.5 Xem
11 LAH04951 Nguyễn Thanh Tùng null 05/12/1995 24.5 Xem
12 LAH01282 Lê Đình Đức null 17/05/1995 24.5 Xem
13 LAH01718 Nguyễn Minh Hiếu null 31/10/1995 24.5 Xem
14 LAH02825 Khương Anh Minh null 22/06/1995 24.25 Xem
15 LAH00421 Phạm Mạnh Chinh null 05/12/1995 24 Xem

Về trang chủ tra điểm thi đại học 2013, 2012

NHẬN DANH SÁCH THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC - LAH TỰ ĐỘNG QUA SMS, SOẠN TIN:


DTH TK MãTrường Gửi 8577

Ví dụ: Để nhận danh sách thủ khoa trường LAH
Soạn tin: DTH TK LAH gửi 8577


 


HƯỚNG DẪN XEM THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2013, 2012

Danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2013, 2012 được sắp xếp theo thứ tự thí sinh có điểm tổng (không tính điểm khu vực) cao nhất theo 2 nhóm khối thi là khối A, A1, B, C và các khối khác.

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2013, 2012, điểm thủ khoa TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC 2013, xem diem thi thu khoa Truong Si Quan Luc Quan 1 - Phia Bac 2013, 2012, thu khoa LAH 2013
Tra danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2013, 2012, tra diem thi thu khoa Truong Si Quan Luc Quan 1 - Phia Bac 2013

 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2012


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ