Thông tin tuyển sinh
 

 

THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2015, 2014


 

Thủ khoa đại học
   

  XEM THỦ KHOA ĐẠI HỌC TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2014

  Mã trường: LAH
  Trạng thái: Đã có điểm

  Kết quả tra điểm thi

  Danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc đang được cập nhật!


  Về trang chủ tra điểm thi đại học 2015, 2014

  NHẬN DANH SÁCH THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC - LAH TỰ ĐỘNG QUA SMS, SOẠN TIN:


  MãTrường Gửi

  Ví dụ: Để nhận danh sách thủ khoa trường LAH
  Soạn tin: LAH gửi


   


  HƯỚNG DẪN XEM THỦ KHOA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC NĂM 2015, 2014

  Danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2015, 2014 được sắp xếp theo thứ tự thí sinh có điểm tổng (không tính điểm khu vực) cao nhất theo 2 nhóm khối thi là khối A, A1, B, C và các khối khác.

  Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
  Xem danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2015, 2014, điểm thủ khoa TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC 2015, xem diem thi thu khoa Truong Si Quan Luc Quan 1 - Phia Bac 2015, 2014, thu khoa LAH 2015
  Tra danh sách thủ khoa Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc - LAH 2015, 2014, tra diem thi thu khoa Truong Si Quan Luc Quan 1 - Phia Bac 2015
   
   
   

  TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - PHÍA BẮC (2014)
  Tỉnh/ TP: Hà Nội
  Chỉ tiêu: 1118
  Thông tin tuyển sinh: Sắp có
  Tỉ lệ chọi: Sắp có
  Điểm chuẩn: Sắp có

  Tra cứu điểm thi
  Xếp hạng theo điểm thi (Dự báo đỗ/ trượt)
  Nhận điểm chuẩn trường LAH, soạn:
  LAH gửi


   
  Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014


  Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ