Thông tin tuyển sinh
 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT Ở LÂM ĐỒNG - 42


 

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh/ TP sắp có điểm
 
Dưới đây là danh sách các trường THPT tại Lâm Đồng - 42 được sắp xếp theo mã trường THPT.
STTMã trường THPTTên trường THPT
1000Sở Giáo dục -Đào tạo Lâm Đồng
2001Phòng Giáo dục -Đào tạo Đà Lạt
3002Thpt Trần Phú -Đà Lạt
4003Thpt Bùi Thị Xuân
5004Thpt Chi Lăng
6005Thpt Xuân Trường
7006Thpt Đống Đa
8007Thpt Dtnt Tỉnh
9008Thpt chuyên Thăng Long -Đà lạt
10009Thpt Bán công Nguyễn Du -Đà Lạt
11010Trường Dân lập Phù Đổng
12011Thpt Bán công Tây Sơn
13012Trường Hermann Gmeiner
14013Phòng Gd-Đt Đơn Dương
15014Thpt Lạc Nguyễniệp
16015Thpt Đơn Dương
17016Trường Bán công Dran -Đơn Dương
18017Phòng Gd-Đt Đức Trọng
19018Thpt Đức Trọng
20019Bán công Nguyễn Trãi Đức Trọng
21020Phòng Gd-Đt Di Linh
22021Trường Thpt Di Linh
23022Bán công Phan Bội Châu -Di Linh
24023Phòng Gd-Đt Bảo Lâm
25024Thpt Bảo Lâm
26025Phòng Gd-Đt Bảo Lộc
27026Thpt Bảo Lộc
28027Thpt Lộc Thanh
29028Trường Dân lập Lê Lợi -Bảo Lộc
30029Phòng Gd-Đt Đạ Huoai
31030Thpt Đạ Huoai
32031Phòng Gd-Đt Đạ Tẻh
33032Thpt Đạ Tẻh
34033Phòng Gd-Đt Cát Tiên
35034Trường Thpt Cát Tiên
36035Phòng Gd-Đt Lâm Hà
37036Thpt Lâm Hà
38037Thpt Thăng Long -Lâm Hà
39038Phòng Gd-Đt lạc Dương
40039Trường Btvh Đà Lạt
41040Tt GDTX Bảo Lộc
42041Thpt Lê Hồng Phong
43042Thpt Đạmri -Đạ Huoai
44043Thpt Tân Hà -Lâm Hà
45044Thpt Gia Viễn-Cát Tiên
46045Thpt Bán công Nguyễn Du -Bảo Lộc
47046Thpt Lê Thị Pha -Bảo Lộc
48047Trường Bán công Nguyễn Tri Phương
49048Thpt Lộc Thành -Bảo Lâm
50049Thpt Lộc An -Bảo Lâm
51050Thpt Chu Văn An-Đức Trọng
52051Thpt Đà Loan -Đức Trọng
53052Thpt Nguyễn Thái Bình
54053Thpt Lang Biang
55054Thpt Đạ Tông
56055Thpt Próh -Đơn Dương
57056Thpt Nguyễn Viết Xuân
58057Tt GDTX Cát Tiên
59058Tt Gdtx Bảo Lâm
60059Thpt Quang Trung -Cát Tiên
61060Trường cấp II-III Bán công Lê Lợi -Đơn Dương
62061Trường cấp II-III Bán công Lê Quý Đôn -Lâm Hà
63062Trường cấp II-III Lê Quý Đôn -Đạ Tẻh
64063Tt Ktth-Hn Bảo Lộc
65064Tt Ktth-Hn Đức Trọng
66065Tt Ktth-Hn Di Linh
67066Tt Ktth-Hn Đơn Dương
68067Tt Ktth-Hn Đạ Huoai
69068Tt Ktth-Hn Đạ Tẻh
70069Tt Ktth-Hn Lâm Hà
71070Trường Th Kt-Kt Lâm Đồng
72071Cấp II-III Lộc Phát - Bảo Lộc
73072Cấp II-III Hoàng Hoa Thám
74073Cấp II-III Tân Thượng - Di Linh
75074Cấp II-III Đạ Sar - Lạc Dương
76075Phòng Giáo Dục Đam Rông
77076Cấp II-III Phi Liêng -Đam Rông
78077Cấp II-III Tà Nung-Đà Lạt
79078Thpt Dân Lập Yersin -Đà Lạt
80079Cấp II-III Huỳnh Thúc Kháng
81080Cấp II-III Lộc Bắc - Bảo Lâm
82081Thpt Hoà Ninh - Di Linh
83082Thpt Tt Nguyễn Khuyến -Đạ Tẻh
84083Thpt Tt Duy Tân - Bảo Lộc
85084Trường Thcs&Thpt Dtnt Liên huyên phia Nam
86085Trung tâm Gdtx Lac Dương
87086Trung tâm Gdtx Đam Rông

 


HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT Ở LÂM ĐỒNG - 42

Danh sách các trường THPT đẳng tại Lâm Đồng - 42 liên tục được cập nhật các thông tin về điểm thi, điểm chuẩn, thông tin tuyển sinh, mã trường...

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem Danh sách các trường THPT tại Lâm Đồng - 42, danh sách các trường THPT o Lâm Đồng - 42
Xem Danh sach cac truong THPT tai Lam Dong - 42, danh sach cac truong THPT o Lam Dong - 42
 
 
 

 
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ